PESTICIDI I ZAŠTITA U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU

Srbija
Objavljen pre 1 mes
ID #41759
1 fotografija
1,000.00 RSD
Stanje: Novo
Tip oglasa: Prodaja
PESTICIDI I ZAŠTITA U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU
Srbija,
Objavljen pre 1 mes

Opis oglasa

R E C E N Z I J A

Proizvodnja voća i grožđa ima iz godine u godinu sve veću tendenciju rasta. Osim toga, naši poljoprivredni proizvođači se okreću profitabilnijim kulturama u voćarstvu i vinogradarstvu. Međutim, još uvek su za njih nepoznanica prouzrokovači bolesti i štetočine. Javljaju se, usled globalne promene klimatskih uslova, nove štetočine i novi prouzrokovači bolesti biljaka. Iz tog razloga, u savremenoj tehnologiji proizvodnje voća i grožđa, za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa ključno mesto pripada suzbijanju prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korova. Autor ove knjige daje ogroman doprinos voćarima i vinogradarima u ostvarivanju svojih ciljeva. Na veoma pristupačan i jasan način približava neposrednim proizvođačima probleme zaštite voćaka i vinove loze i način rešavanja tih problema. U knjizi su veoma slikovito i jasno obrađeni simptomi bolesti, opis štetočina kao i vreme njihove pojave i momenat tretiranja. Podela pesticida je na jedinstven način izvršena, ne samo po nameni, već i po grupama, mehanizmu delovanja, aktivnim materijama, komercijalnim nazivima i sl. Velika prednost ove knjige je u tome što je autor izvršio klasifikaciju pesticida, štetne organizme koje suzbijaju, koncentraciju i dozu primene većine pesticida. Obuhvaćeni su pojedini isprobani stari i paleta najnovijih pesticida, uključujući fungicide, insekticide, akaricide, rodenticide, limacide, herbicide i druge pesticide. Mehanizam delovanja navedenih pesticida je u potpunosti obradio, kao i njegov mogući uticaj na stvaranje rezistentnih sojeva parazita. Praktično rečeno, primena pesticida sa različitim mehanizmima delovanja u određenim periodima tretiranja voćaka i vinove loze onemogućava pojavu rezistetnosti štetnog organizma na pojedinu aktivnu materiju preparata, koja spada u odgovarajuću hemijsku grupu pesticida. Njihovom učestalom izmenom, menja se i mehanizam delovanja pesticida i onemogućava pojava otpornosti prouzrokovača bolesti ili štetočina na pojedine pesticide.
Sve biljne bolesti i štetočine su ponaosob obrađene, sa njihovim ciklusom razvoja i određeni su kritični periodi ili momenti kada ih treba suzbijati adekvatnim sredstvima za zaštitu bilja. Uz opis svake bolesti i štetočine ilustrativno su date slike štetnog organizma i/ili simptomi oštećenja na voćkama i vinovoj lozi.
U prvim poglavljima su obrađene mašine za zaštitu bilja, određivanje koncentracije i doze primene preparata za zaštitu bilja. Nije izostavljena ni lična zaštitna oprema, koju svaki proizvođač mora imati. Ukoliko dođe do trovanja pesticidima, način postupanja u takvim slučajevima, autor je decidno objasnio. Čak su navedeni i pojedini antidoti u slučajevima prve pomoći. Po voćnim vrstama za svaku bolest i štetočinu, dati su najefikasniji pesticidi sa koncentracijom primene za njihovo suzbijanje. Kako bi se izbegle greške kod upotrebe pesticida, izvedena su objašnjenja o ispravnom postupanju i rukovanju sa njima, kao i vrlo korisni saveti i načini upotrebe uređaja za zaštitu bilja.
S obzirom da se prilikom kupovine pesticida, dobija uputstvo za primenu, obrađene su i oznake upozorenja, koje je Stanko Nekić pojasnio, a to su tzv. piktogrami.
Ilustracijama u boji, kao prilog knjizi, mogu se videti najznačajnije bolesti i štetočine, simptomi i štete koje izazivaju štetni organizmi.
Suzbijanje štetnih organizama obrađeno je i prirodnim putem, pravljenjem prirodnih preparata za zaštitu biljaka od najznačajnijih bolesti i štetočina. Kako smo danas sve više suočeni sa zagađenjem životne sredine i prekomernom upotrebom pesticida, autor je na vrlo pristupačan način približio koncept integralne zaštite voćaka i vinove loze. Time, autor nije zapostavio integralnu zaštitu biljaka i dao je spisak pesticida, koji se u svakom momentu mogu koristiti u integralnoj zaštiti, sa koncentracijom i dozom primene. Kritičan broj najštetnijh organizama obrađen je na njemu svojstven način, tako da prag odluke njihovog suzbijanja time je određen.
Svaki pesticid sa komercijalnim..

 

Kontaktirajte oglašivača

  Seller's picture
  Fizičko lice
  Datum registracije 29. Sep 2019
  Morate biti ulogovani ili registrovani kako biste kontaktirali oglašivača.
  1,000.00 RSD

  Podaci o oglašivaču

  Seller's picture
  Fizičko lice
  Datum registracije 29/09/2019

  Lokacija na mapi

  Srbija
  Vuka Karadžića, 14