Bezbedna trgovina

Saveti za bezbednu trgovinu na Internetu

 

 

Izbegavajte zaključenje poslova sa ljudima koji bez razloga izbegavaju ili odbijaju da se sa vama lično vide ili čuju telefonom ili koji izbegavaju da Vam saopšte ime i prezime. Slušajte svoj instinkt. Pre nego što od nekog nešto kupite, dobro se raspitajte o onome šta kupujete i, ako je moguće, o onome od koga kupujete. Proverite da li je proizvod originalan. Poslujte lokalno, sa ljudima koje možete lično da sretnete (ovo je najsigurniji način poslovanja, međutim nekada nije sasvim moguć).

 

 

Izbegavajte poslove sa ponuđačima koji koriste engleski jezik kao način sporazumevanja, posebno ukoliko kao svoje prebivalište deklarišu neko za njih krajnje neuobičajeno mesto na teritoriji Republike Srbije.

 

 

Ne uplaćujte novac licima u inostranstvu. Oni koji to od Vas traže, najčešće su prevaranti. Često kao odredište transakcije navode druge države. Ne odajte takvim licima broj Vašeg bankovnog računa, ni ostale lične podatke.

 

Ako je ponuda suviše dobra da bi bila istinita onda budite posebno oprezni jer najverovatnije nije istinita.

 

 

Prijavite sumnjive situacije i tako pomozite drugima, ako sumnjate u nepravilnost nekog oglasa na sajtu, svaki oglas ima opciju "Prijavi nepravilnost" gde će Administrator sajta biti obavešten i samim tim prekontrolisati sumnjivi oglas.

 

UKOLIKO STE IMALI SITUACIJU U KOJOJ VAS JE NEKO PREVARIO, SAVETUJEMO VAM DA SLUČAJ PRIJAVITE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI. 

 

 

Računarska prevara - Krivični zakon Republike Srbije

 

Član 301 (1) Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili    lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.